sponsors

Het Laboratorium “De Verstedelijking”

is een initiatief van de beeldend kunstenaars Hugo Lammerink en Fred Schurink om de ruimtelijke inrichting en het gebruik van onze leefomgeving te onderzoeken, ter discussie te stellen en opnieuw te benaderen en te vormen.

Door de uitwisseling van kennis en kunde tussen de discplines die zich met de ruimtelijke ontwikkeling bezig houden wil het laboratorium d.m.v. experimenten de conventionele denkwijzen doorbreken.

Het initiatief biedt de mogelijkheid om op een andere manier in te grijpen als gebruikelijk in opdrachtsituaties en wil nieuwe perspectieven op de onophoudelijke stedelijke groei, ontplooien.