Warning: Declaration of HSM_PageTitle::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/page_title.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Description::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/description.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Tags::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/tags.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_JavaScript::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/javascript.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Stylesheet::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/stylesheet.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Stylesheet::init() should be compatible with HSM_Module::init($args) in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/stylesheet.php on line 0

Warning: Declaration of HSS_Analytics::load($data) should be compatible with HS_SiteModule::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/site/analytics.php on line 0
» Experiment I

sponsors

Experiment I

Laboratorium De Verstedelijking wil met Experiment 1 een braakliggend terrein van 340 m2 in zes weken tijd met tien deelnemers gaan ‘verstedelijken’.
Architecten, beeldend kunstenaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en een stadsocioloog zullen, in tweetallen, achtereenvolgens ruimtelijke ingrepen plegen in het landschap.

De deelnemers kunnen de confrontatie met elkaar aangaan, zoals die plaatsvindt tussen de verschillende belangen en partijen bij projectontwikkelingen.
Elk koppel heeft een week de tijd om een visie op de verstedelijking van het landschap (in het algemeen en specifiek voor deze locatie) vorm te geven.
Net als in de stedelijke ontwikkelingspraktijk moeten de deelnemers voortbouwen op datgene wat hun voorgangers hebben achtergelaten. De deelnemers kunnen tijdens hun werkweek ingrepen plegen aan het werk van de deelnemers die hen voorgingen; andermans werk afbreken is in Experiment 1 echter niet toegestaan. Ten doel andere oplossingen te vinden op de bestaande situatie.
De projectcoördinatoren sturen dit proces aan, zodat het tot een confronterend maar samenhangend geheel kan leiden.

Als basis voor Experiment 1 creëren de projectcoördinatoren een landschap bestaande uit een rivier en een abstract vormgegeven stadje in de verhouding van 1:100.

In de volgende vijf weken reageren de koppels hierop en op de ingrepen van hun voorgangers.
In week zes krijgt het zijn definitieve vorm, wanneer alle deelnemers gezamenlijk reflecteren op het door hen verstedelijkte landschap en hun ingreep kunnen aanpassen of verbeteren. Vervolgens wordt de uitkomst van Experiment 1 gepresenteerd aan het publiek.

Een speciaal voor Experiment 1 gebouwd paviljoen dient als werkruimte voor de deelnemers en als presentatieruimte voor het publiek. Het paviljoen kijkt uit over het te verstedelijken landschap en ligt op het voormalige boerderijcomplex ‘de Venhoeve’ ( het tegenwoordige ‘Boszoom Solutions’). Deze bijzondere locatie, die een duidelijk zichtbaar grensgebied vormt tussen stad en land, tussen cultuur en natuur, daagt de deelnemers uit om verbindingen te leggen tussen deze schijnbare tegenpolen.

========================================================
========================================================

Methodiek en onderzoek:

De methode om het landschap te ontwikkelen steunt op de opeenvolging, samenstelling en input van de deelnemers. Gedurende 5 weken zal elke week 1 koppel zich over de opgave ontfermen en in de laatste week alle deelnemers.

Zij verstedelijken het landschap en scheppen de inhoud. Door 2 disciplines te koppelen, stimuleert men de uitwisseling en anticipatie op het werk. De koppels onderzoeken gelijktijdig het landschap en implementeren op het aanwezige of elkanders ontwerp.

Het te ontwikkelen landschap biedt mogelijkheden tot experiment. De deelnemer kan op een andere manier ingrijpen als gebruikelijk in opdrachtsituaties. Hier ligt een kans tot het ontplooien van ruimtelijke oplossing voor de onophoudelijke groei van de verstedelijking.

De structuur om 2 verschillende disciplines te koppelen betekent een persoonlijke en een vakkundige ontmoeting. Hoe opereert de stedenbouwkundige t.o.v. de kunstenaar? De samenstelling bepaalt de richting. De programmering wordt gebaseerd op de wensen en kwaliteiten van de deelnemers en ingedeeld door de initiatiefnemers. Hiervoor dient een voortijdige verkenning van het terrein en het deelnemersveld.

Door elke week een nieuwe presentatie te organiseren, wordt belangrijk welke keuze de deelnemer uiteindelijk neemt. Hij/Zij kan de ingreep onderbouwen met tekeningen, theorieën of beelden en deze in het paviljoen presenteren.
Het creatieproces is goed te volgen door de wekelijkse presentaties en film en fotodocumentatie van de maker waardoor zijn ontwerpproces zichtbaar wordt. De uitgevoerde ontwerpen kunnen in de laatste week in een gezamenlijk proces van analyse en definiëring, worden aangepast om tot nieuwe visies op de inrichting van het ‘toekomstig’ landschap te komen.