Warning: Declaration of HSM_PageTitle::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/page_title.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Description::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/description.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Tags::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/tags.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_JavaScript::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/javascript.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Stylesheet::load($meta) should be compatible with HSM_Module::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/stylesheet.php on line 0

Warning: Declaration of HSM_Stylesheet::init() should be compatible with HSM_Module::init($args) in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/page/stylesheet.php on line 0

Warning: Declaration of HSS_Analytics::load($data) should be compatible with HS_SiteModule::load($meta = '') in /home/p2bf286/public_html/wp-content/plugins/headspace2/modules/site/analytics.php on line 0
» evaluatie en verlevendiging

sponsors

evaluatie en verlevendiging

Op maandag 26 juli kwamen alle deelnemers van het laboratorium samen met organisatoren en stuurmannen om te evalueren en bediscuteren wat er tot op heden is gebouwd en aan visies is neergezet. Welke situatie hebben we nu gecreëerd en leiden deze tot andere inzichten van de verstedelijkingsproblematiek?
De deelnemers hebben deze week de mogelijkheid hun posities of visies te verdedigen en herontwikkelen of kunnen tot een gemeenschappelijke visie komen op het totale gebied. Bovendien wordt het deelnemersveld versterkt door twee frisse krachten; De stedenbouwkundige in opleiding, Roos Marijn Limburg en beeldend kunstenaar Maze de Boer, die samen het eerste koppel vervangen. Zij vertegenwoordigen het belang van het ontwikkelde stadslint; de Altropolis.
Zij zijn begonnen met het verlevendigen van dit stadslint en willen door verdichting, nieuwe voorzieningen treffen voor recreatie, sport en entertainment. Zij achten de menselijke schaal als referentiekader als een belangrijke gegeven om het stadslandschap te kunnen lezen, zien en begrijpen. De verbeelding wordt meer gedetailleerd en geillustreerd.



Zij sluiten aan bij de inzet van Ramon Knoester, die zich richt op uitbreiding en verdichting van woongebieden op de ruige infrastructuur in het midden van het gebied. Deze schetsmatige verbindingen zijn ontwikkeld door Frank Havermans en het tweede koppel die deze verbinding vanuit het rivierenland naar de omliggende stedelijke gebieden trok.
Ronald van der Meijs heeft ondertussen enkele industriegebieden geplant bij de voet van de berg en steengroeve die opslagmogelijkheden bieden voor grondstoffen en energiebronnen.
De blauwe vloedgolf neemt langzaam in intensiteit af en waar de eerste gewassen ontkiemen, doorsnijden nieuwe paden het landschap met de poging het oorspronkelijke cultuurgoed te herontwikkelen.
Dit is de week waar alle ideeen en uitgevoerde plannen samen komen, conclusies getrokken kunnen worden door het ene plan naast de andere te zien.
Waar de gebouwde gebieden elkaar overlappen en verbinden, hoe de stedelijke gebieden zich verhouden tot het natuurlijke en waar deze in elkaar overlopen of directe contactpunten bieden. Wat zijn conflictgebieden van de verschillende ingrepen voor een functioneerde stad en waar bevinden deze zich precies? Kunnen we ze benoemen?
Dit is de week waar het experiment in de weegschaal wordt gelegd. Een waardeoordeel creëert de kans op een andere aanpak van de stadsontwikkeling.
Bieden deze ideeen een mogelijke uitkomst voor een toekomstig perspectief?